Ветерански Крст I Класе је орден који се додељује сваком члану заједнице који учествује на 100 операција, било ког типа, одиграних на редовним терминима. Орден има 3 нивоа престижа, у зависности од којих се додељује:

  • Бронзани Ветерански Крст I Класе
  • Сребрни Ветерански Крст I Класе
  • Златни Ветерански Крст I Класе

Орден Бронзаног Ветеранског Крста I Класе се добија за одиграних 100 операција са до 30% изостанака, у тренутку доделе медаље.
Орден Сребрног Ветеранског Крста I Класе се добија за одиграних 100 операција са до 20% изостанака, у тренутку доделе медаље.
Орден Златног Ветеранског Крста I Класе се добија за одиграних 100 операција са до 10% изостанака, у тренутку доделе медаље.

Такође, члановима заједнице се додељује и специјални орден Великог Ветеранског Крста за одиграних 150 операција, али искључиво оним члановима који направе мање од 30% изостанака, у тренутку доделе медаље. Велики Ветерански Крст је при том највиши и најпрестижнији орден који члан може зарадити у заједници.