Титуле које чланови имају у заједници не представљају чинове, већ искључиво ветеранство (искуство) чланова и стриктно су симболичног карактера! Титуле немају никакве везе са цивилном и војном хијерархијом у заједници, што значи да чланови са већом титулом немају никаква већа права или другачије обавезе од других чланова. Имајући то у виду, титуле ипак дају одређени престиж члану унутар заједнице, јер не зависе од времена проведеног у заједници или од појединачног доприноса члана, већ искључиво од броја одиграних операција! У број одиграних операција су укључене све врсте мисија које се играју унутар заједнице (укључујући тренинге), али искључиво оне које су одигране на редовним терминима тј. нередовна, рекреативна игра унутар заједнице се не рачуна.

У нашој заједници постоје 4 основних титула, које се добијају по следећим критеријумима:

  • КАДЕТ – члан који је одиграо 10 операција на редовним терминима
  • ВОЈНИК – члан који је одиграо 20 операција на редовним терминима
  • ПРОФЕСИОНАЛАЦ – члан који је одиграо 30 операција на редовним терминима
  • ВЕТЕРАН – члан који је одиграо 60 операција на редовним терминима