Солунска Медаља је орден који се не додељује било којим члановима, већ искључиво квалификованим командирима, за играње улоге Командира Одељења на редовним терминима. Командири су редовни чланови, који су прошли основни ниво Командне Обуке, чиме су стекли дозволу да командују оделењем на нашим операцијама, о чему више можете прочитати овде. Једини критеријум за добијање ордена Солунске Медаље је да члан мора играти улогу командира од почетка операције тј. да активно командују одељењем током операције. Уколико, у случају потребенеки други квалификовани командир преузме команду над оделењем у току саме операције и до краја игра ту улогу, бодови за Солунску Медаљу ће се рачунати и једном и другом члану.

Орден се додељује у 4 класе, у зависности од броја одиграних операција, по следећим критеријумима:

  • Солунска Медаља III Класе се добија за командовање оделењем на 5 операција, без обзира на број изостанака и успех или неуспех мисије.
  • Солунска Медаља II Класе се добија за командовање оделењем на 15 операција, без обзира на број изостанака и успех или неуспех мисије.
  • Солунска Медаља I Класе се добија за командовање оделењем на 30 операција, без обзира на број изостанака и успех или неуспех мисије.
  • Велика Солунска Медаља се добија за командовање оделењем на 50 операција, без обзира на број изостанака и успех или неуспех мисије.