Ердутска Звезда је орден који се не додељује било којим члановима, већ искључиво квалификованим инструкторима, за обучавање нових регрута и држање специјалистичких обука активним члановима. Инструктори су редовни чланови, који су прошли основну и неку специјалистичку обуку, а затим и специјални курс за инструкторе, чиме су стекли дозволу да и сами држе основну обуку новим регрутима или специјалистичку обуку другим члановима, о чему више можете прочитати овде. Критеријум за добијање ордена Ердутске Звезде је да кандидат којег инструктор обучава прође обуку. Уколико кандидат падне обуку или одустане, инструктор не добија бодове! Уколико неки квалификовани инструктор замени другог инструктора у току обуке тј. преузме обуку његових регрута (из било ког разлога), бодове за Ердутску Звезду ће се рачунати искључиво инструктору који заврши обуку кандидата!

Орден се додељује у 4 класе, у зависности од броја обучених регрута, по следећим критеријумима:

  • Орден Ердутске Звезде III Класе се добија за 5 обучених регрута, не рачунајући регруте који нису успели да прођу обуку, регруте који су одустали у току обуке и регруте чију је обуку завршио други инструктор.
  • Орден Ердутске Звезде II Класе се добија за 15 обучених регрута, не рачунајући регруте који нису успели да прођу обуку, регруте који су одустали у току обуке и регруте чију је обуку завршио други инструктор.
  • Орден Ердутске Звезде I Класе се добија за 30 обучених регрута, не рачунајући регруте који нису успели да прођу обуку, регруте који су одустали у току обуке и регруте чију је обуку завршио други инструктор.
  • Орден Велике Ердутске Звезде се добија за 50 обучених регрута, не рачунајући регруте који нису успели да прођу обуку, регруте који су одустали у току обуке и регруте чију је обуку завршио други инструктор.