Солунска Медаља је орден који се не додељује било којим члановима, већ искључиво квалификованим командирима и вођама тимова, за играње улоге командира(оделења)/вође тима на редовним терминима. Командири и вође тимова су редовни чланови, који су прошли напредну официрску обуку, чиме су стекли дозволу да командују оделењем или тимом на нашим операцијама, о чему више можете прочитати овде и овде. Једини критеријум за добијање ордена Солунске Медаље је да члан мора играти улогу командира/вође тима од почетка операције тј. да активно води тим или оделење током операције. Уколико, у случају потребенеки други квалификовани командир/вођа тима преузме команду над тимом/оделењем у току саме операције и до краја игра ту улогу, бодови за Солунску Медаљу ће се рачунати и једном и другом члану.

Орден се додељује у 4 класе, у зависности од броја одиграних операција, по следећим критеријумима:

  • Солунска Медаља III Класе се добија за командовање оделењем или тимом на 5 операција, без обзира на број изостанака и успех или неуспех мисије.
  • Солунска Медаља II Класе се добија за командовање оделењем или тимом на 15 операција, без обзира на број изостанака и успех или неуспех мисије.
  • Солунска Медаља I Класе се добија за командовање оделењем или тимом на 30 операција, без обзира на број изостанака и успех или неуспех мисије.
  • Велика Солунска Медаља се добија за командовање оделењем или тимом на 50 операција, без обзира на број изостанака и успех или неуспех мисије.