Командир Одељења је квалификовани командир, који у нашој заједници може командовати јединицом под називом “Одељење“, која се састоји од 8-12 људи, у зависности од намене. Пешадијска одељења су стандардне пешадијске јединице на нашим операцијама, што значи да Командант операције њима издаје наређења, а не појединачним тимовима, унутар самих оделења. Дакле, Командир Одељења је тај кључни везни елемент између команде и војника на терену, онај који преузима наређења од команданта и реализује их по сопственом нахођењу. Управо због тога је компетентност Командира један од кључних фактора који одлучују о успеху једне операције и због чега је Командна обука подједнако захтевна и за Командира Одељења и за Команданта, упркос томе што је један ниво ниже у војној хијерархији.

Члану који је успешно прошао 2. ниво командне обуке и доказао своје способности на тренинзима, ће бити свечано додељена квалификација “КОМАНДИР” на његовом званичном досијеу у секцији “Касарна” на нашем веб-сајту, а о његовом унапређењу ће бити рапортирано у нашим недељним извештајима “Постигнућа Чланова“, на нашем Форуму. Такође, имајући у виду да само квалификовани командири могу командовати оделењем/тимом на нашим операцијама, само они (и квалификоване вође тимова) могу добити орден Солунска Медаља, о чему можете више прочитати овде