Командант је квалификовани командир, који у нашој заједници може командовати свим јединицама током операције тј. да игра улогу (врховног) команданта. Командант најважнија улога коју члан може играти на операцији, из тог разлога што успех или неуспех операције директно зависи од његове способности да испланира, организује и руководи акцијом на терену. Да би се испунио било који задатак, кључни фактор јесте управо способност оружане формације, која обавља задатак, да координише и синхронише кретање и дејство свих својих јединица, као и да благовремено и адекватно реагује на динамичне изазове који се јављају на бојном пољу. Као централна фигура у овој организацији стоји командант, који руководи целом операцијом, доноси све важне одлуке и који, уз помоћ својих потчињених командира, командује свим јединицама на терену. Да би члан добио дозволу да игра улогу команданта на нашим операцијама, он мора да прође посебну командну обуку, уз помоћ наших инструктора. За квалификацију да буде командант, кандидат ће на нашој командној обуци проћи највиши ниво командирске обуке, који постоји у нашој заједници!

Кандидат ће, такође, стећи сво потребно знање које му је потребно да би командовао било којом оружаном формацијом (од тима до чете). Биће детаљно упућен у све посебне стандарде и протоколе наше заједнице и од њега ће се очекивати да покаже то знање на редовним тренинзима наше заједнице, пре него што му се да прилика да командује на редовним терминима. Горе поменути стандарди, протоколи, као и целокупан садржај и концепт наших специјалистичких обука су строго поверљиви и доступни искључиво члановима наше заједнице.

Члану који је успешно прошао највиши ниво Командне Обуке (тј. ниво потребан за квалификацију “команданта“) и доказао своје способности на тренинзима, ће бити свечано додељена квалификација “КОМАНДАНТ” на његовом званичном досијеу у секцији “Касарна” на нашем веб-сајту, а о његовом унапређењу и успешној специјализацији ће бити рапортирано у нашим недељним извештајима “Постигнућа Чланова” у секцији, на нашем Форуму. Такође, имајући у виду да само квалификовани команданти могу командовати свим јединицама на нашим операцијама, само они могу добити орден Колубарски Крст, о чему можете више прочитати овде